Το Κυριακό Σχολείο, θα μπορούσαμε να πούμε  ότι στην καρδιά του Θεού έχει την πηγή του. Γιατί, ξεχωριστή θέση δίνει ο Θεός στα παιδιά. Ρίξτε μια ματιά στη Βίβλο και θα βεβαιωθήτε.

 

Αυτούς που ο Θεός  κατ’ εξοχήν χρησιμοποίησε  στο  έργο  Του,  είναι  άνθρωποι που από νεανική  ή  παιδική  ακόμη  και νηπιακή  ηλικία,  προετοίμασε.  Παράδειγμα,  ο Μωϋσής,  ο   Ιωσήφ, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ, η δούλη του Νεεμάν και τόσοι άλλοι.

 

Και αυτά στην Παλαιά Διαθήκη. Αν τώρα έλθουμε και στην Καινή, σπουδαία θέση θα δούμε να κατέχει το παιδί στο ενδιαφέρον του Χριστού. «Αφήσατε τα παιδία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς Εμέ». (Ματθαίος ιθ΄:14). Ή «Εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία». Παιδιά ακόμη Τον υποδέχονται με  φοίνικες στα χέρια στα Ιεροσόλυμα κλπ. (Ματθαίος ιη΄:2)

 

Η σύχρονη μορφή του Κυριακού Σχολείου,  ξεκίνησε το 1735,  στο ξεκίνημα  δε τούτο ο Θεός χρησιμοποίησε έναν άγγλο πιστό, τον Ροβέρτο Ρέηκς από το Γκλώστερ. Η αγάπη του για τα φτωχά και άστεγα παιδιά ήταν μεγάλη, τόσο που με κάθε τρόπο προσπαθούσε να τα υπηρετήσει και να τα οδηγήσει στην αγάπη του Θεού.

 

Το 1780, η προσπάθειά του παίρνει μια πιο συγκεκριμένη και συστηματική μορφή. Βρίσκει μια χριστιανή δασκάλα, τη Μέρεντιθ, στην οποία αναθέτει τη διδασκαλία των ρακένδυτων παιδιών, κάθε Κυριακή.

 

Από τέτοιο, λοιπόν, υλικό, αποτελέστηκε η πρώτη τάξη του Κυριακού Σχολείου. Αργότερα τη Μέρεντιθ, διαδέχθηκε η Κρίτσλεϋ. Και μετά από τρία χρόνια ταπεινής και σκληρής δουλειάς, ο Ρέηκς που στο επάγγελμα ήταν δημοσιογράφος, αρχίζει τις δημοσιογραφικές καμπάνιες. Έτσι, το έργο αυτό, το πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη, άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό.

 

Κυριακά Σχολεία, άρχισαν το ένα μετά το άλλο να δημιουργούνται και εκτός της Αγγλίας, όπως στη Σκωτία, την Ολλανδία, την Αμερική και αλλού. Και λίγα χρόνια αργότερα, 1785, δημιουργείται μια αδελφότητα, που σκοπό της έθεσε την εξάπλωση της ιδέας του Κυριακού Σχολείου. Βέβαια, το έργο δεν υπήρξε καθόλου εύκολο. Γιατί, εκτός των άλλων, υπήρξε και η αντίδραση εκείνων, που με δυσπιστία έβλεπαν την καινούργια κίνηση.

 

Ο Θεός όμως ευλογούσε το έργο. Έτσι που το 1803, ενώ ακόμη ζούσε ο Ρέηκς, 400.000 παιδιά φοιτούσαν στα Κυριακά  Σχολεία  της  Ευρώπης και της   Αμερικής.  Η αυτοκράτειρά της Ρωσίας Αικατερίνη, κάλεσε τον Ρέηκς στην Πετρούπολη. Ακολούθησε η Γαλλία κ.ο.κ.

 

Σήμερα βέβαια τα Κυριακά Σχολεία αποτελούν έναν παγκόσμιο θεσμό, έτσι που κάθε εκκλησία να δίνει πρωταρχική σημασία στο έργο αυτό.

                                                                                                                                                          Πηγή: Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια - Τόμος Β΄